Regulamin

1. WSTĘP
1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresami internetowymi
https://zielonygaj.pl(zwany dalej Sklepem) jest Zielony Gaj Kwiaciarnia Awangardowa
Małgorzata Kosno wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki pod numerem NIP 5821140851 adres poczty elektronicznej:
kontakt@zielonygaj.pl zwany dalej Sprzedawcą.
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma,
zwana dalej Klientem.

2. OFERTA
1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili
składania zamówienia.
2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i
zawierają podatek VAT.
3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania
zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów
znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,
przeprowadzania i odwoływania akcji i promocyjnych na stronach Sklepu, bądź
prowadzania w nich zmian.
3. ZAMÓWIENIE
1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę https://zielonygaj.pl
3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie
zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu
potwierdzenia zamówienia przez telefon.
4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, jeśli Klient dokona jego
potwierdzenia zgodnie z instrukcją. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w
ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia
przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty
elektronicznej pod adresem kontakt@zielonygaj.pl
6. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem
Klienta, Sklep wysyła do klienta wiadomość, na adres e-mail Klienta, wskazany w
formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny.
Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego
postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może: a) zrezygnować z
realizacji zamówienia w całości; b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na
realizację całego zamówienia; c) wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka
paczek.
7. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą
pierwszego dnia roboczego, czyli w poniedziałek.
8. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
1. 8.1.w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak do sklepu
dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia;
8.2.w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na
koncie bankowym Sklepu (okres oczekiwana na wpłatę 5 dni roboczych)
9. Sklep zastrzega sobie prawo do:
1. 9.1.anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został
nieprawidłowo wypełniony
9.2.odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości
10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba
towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych
zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
11. Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT. Faktury wystawiane są w
chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do
wysyłki.
12. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze
Sklepem pod adresem kontakt@zielonygaj.pl
13. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem
kontakt@zielonygaj.pl
14. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
10. DOSTAWA

1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej
oraz za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej.
4. Czas realizacji zamówienia: Z reguły zamówienia są realizowane w ciągu 48h w
dniach roboczych. W przypadku kiedy mamy większą ilość zamówień do zrealizowania,
termin dostawy może ulec wydłużeniu. To szczególnie dotyczy okresu
przedświątecznego.
5. Brak zamówionej paczki. Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli
paczka nie została do niego doręczona w ciągu 2 dni roboczych od daty nadania. Klient,
który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu takiej paczki do Sklepu, obciążony
kosztami przesłania.
6. Odmowy przyjęcia paczki. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia
zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu,
a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości
25% wartości dokonanych zakupów.
11. PŁATNOŚĆ
1. Klient może wybrać jedną z następujących formy płatności za zamówione towary:
1. przelew: cena za towar zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu

podany podczas składania zamówienia oraz w fakturze pro forma dołączonej do e-
maila potwierdzającego złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na konto

w banku mBank o numerze 73………..
1. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
2. za pobraniem: należność pobiera kurier.
3. płatnością elektroniczną oraz kartą kredytową za pośrednictwem Systemu
przelewy24
2. Zwroty płatności:
1. w przypadku przelewu na konto zwrot pieniędzy zostanie wykonany na
numer konta, z którego płatność została dokonana,
2. w przypadku płatności elektronicznych na numer bankowy konta podany w
formularzu odstąpienia od umowy,
3. w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję
dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek
bankowy przypisany do karty płatniczej klienta” lub „Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klienta,
chyba że klienta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami

12. ZWROTY
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący
konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do
odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
2. Zwrotowi podlega tylko towar bez uszkodzeń, widocznych oznak używania,
czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami, w które był zaopatrzony towar. Wraz ze
zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy oraz
oświadczenie zwrotu. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu
towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@zielonygaj.pl
3. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Zielony Gaj
Kwiaciarnia Awangardowa Małgorzata Kosno ul. Rzeźnicka 12/13A 82-300 Elbląg
4. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie Sklep zwróci Klientowi
zapłaconą kwotę za towar we wskazany przez klienta sposób z potrąceniem kosztów
poniesionych przy obsłudze zamówienia (między innymi prowizja za płatność
elektroniczną i inne).
5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwracanego
towaru do Sklepu ponosi Klient w całości. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką,
klient zwracając paczkę ponosi koszt wysłania oraz koszt odesłania paczki.
6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
7. Jeśli odesłany towar będzie nosił ślady użytkowania lub uszkodzenia zwracana
klientowi kwota zostanie pomniejszona o wysokość odszkodowania za zmniejszenie
wartości rzeczy. O wysokości odszkodowania klient zostanie powiadomiony poprzez
złożenie oświadczenia przez sprzedawcę o potrąceniu.
13. REKLAMACJE
1. Po otrzymaniu przesyłki Klient zobowiązany jest ją rozpakować w obecności
listonosza lub kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu,

powstałych w czasie transportu zobowiązany jest sporządzić protokół podpisany przez
Klienta oraz listonosza lub kuriera. Po sporządzeniu protokołu Klient powinien
niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Wszelkie reklamacje będą uwzględniane
jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego sporządzonego w sposób opisany
powyżej. W przeciwnym razie zachodzi podejrzenie, że towar został uszkodzony przez
kupującego.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do
skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.
3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu, tj. paragonu
lub faktury VAT.
4. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe oraz objęte
roczną gwarancją producenta. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). W przypadku,
gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu
rękojmi jest wyłączona.
5. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail
kontakt@zielonygaj.pl
6. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny,
pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania
nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne,
dostępne w Sklepie towary. Uszkodzenia powstałe w transporcie, przy rozpakowywaniu
lub użytkowaniu towaru nie podlegają reklamacji.
7. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca
niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w kwocie standardowej dostawy
proponowanej przez sklep.
8. Reklamowany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Zielony Gaj
Kwiaciarnia Awangardowa Małgorzata Kosno ul. Rzeźnicka 12/13A 82-300 Elbląg
14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Firma zobowiązuje się do ochrony danych
osobowych Klienta. Zgodnie powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich
poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i
przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu, zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133
poz. 883 z późn. zm.).
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie przez Firmę
danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu firmom kurierskim za pośrednictwem
której towar zostaje wysłany.
15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU OD TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta
będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach
oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:
1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji
prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w
siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod
przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej
800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
email porady@dlakonsumentow.pl.
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży
jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
pozywającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy
kodeksu cywilnego.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Językiem zawarcia
umowy jest język polski.
5. Klient potwierdzając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym
regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.